Zuzahlungsbefreite Medikamente mit C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name oder PZN
CALCIHEXAL 100 (20 St)
CALCITONIN 100IE ROTEXMEDI (5 St)
CALCITONIN 100IE ROTEXMEDI (10 St)
CALCITONIN 100IE ROTEXMEDI (20 St)
CALCITONIN 50IE ROTEXMEDIC (5 St)
CALCITONIN 50IE ROTEXMEDIC (10 St)
CALCITONIN 50IE ROTEXMEDIC (20 St)
CANDECOR COMP 16MG/12.5MG (28 St)
CANDECOR COMP 16MG/12.5MG (56 St)
CANDECOR COMP 32MG/12.5MG (98 St)
CANDECOR COMP 32MG/12.5MG (28 St)
CANDECOR COMP 32MG/12.5MG (56 St)
CANDECOR COMP 32MG/25MG (56 St)
CANDECOR COMP 32MG/25MG (28 St)
CANDECOR COMP 32MG/25MG (98 St)
CANDECOR COMP 8MG/12.5MG (98 St)
CANDECOR COMP 8MG/12.5MG (28 St)
CANDECOR COMP 8MG/12.5MG (56 St)
CANDESARPLUS AL 32MG/25MG (98 St)
CANDESARPLUS AL 8MG/12.5MG (98 St)
CANDESARPLUS AL16MG/12.5MG (98 St)
CANDESARPLUS AL32MG/12.5MG (98 St)
CANDESARTAN 1A PHARMA 16MG (28 St)
CANDESARTAN 1A PHARMA 16MG (56 St)
CANDESARTAN 1A PHARMA 16MG (98 St)
CANDESARTAN 1A PHARMA 32MG (28 St)
CANDESARTAN 1A PHARMA 32MG (98 St)
CANDESARTAN 1A PHARMA 4MG (28 St)
CANDESARTAN 1A PHARMA 4MG (56 St)
CANDESARTAN 1A PHARMA 4MG (98 St)
CANDESARTAN 1A PHARMA 8MG (98 St)
CANDESARTAN AAA 16MG (28 St)
CANDESARTAN AAA 16MG (56 St)
CANDESARTAN AAA 16MG (98 St)
CANDESARTAN AAA 32MG (98 St)
CANDESARTAN AAA 4MG (56 St)
CANDESARTAN AAA 4MG (98 St)
CANDESARTAN AAA 8MG (98 St)
CANDESARTAN ABZ 16MG (28 St)
CANDESARTAN ABZ 16MG (56 St)
CANDESARTAN ABZ 16MG (98 St)
CANDESARTAN ABZ 32MG (28 St)
CANDESARTAN ABZ 32MG (98 St)
CANDESARTAN ABZ 4MG (28 St)
CANDESARTAN ABZ 4MG (56 St)
CANDESARTAN ABZ 4MG (98 St)
CANDESARTAN ABZ 8MG (98 St)
CANDESARTAN ABZ C 16/12.5 (28 St)
CANDESARTAN ABZ C 8/12.5 (28 St)
CANDESARTAN ACT CO 16/12.5 (28 St)
CANDESARTAN ACT CO 16/12.5 (56 St)
CANDESARTAN ACT CO 8/12.5 (28 St)
CANDESARTAN ACTAVIS 16MG (56 St)
CANDESARTAN ACTAVIS 4MG (56 St)
CANDESARTAN ACTAVIS 8MG (56 St)
CANDESARTAN AL 16 MG TABL (98 St)
CANDESARTAN AL 16 MG TABL (56 St)
CANDESARTAN AL 16 MG TABL (28 St)
CANDESARTAN AL 32 MG TABL (98 St)
CANDESARTAN AL 4 MG TABL (98 St)
CANDESARTAN AL 4 MG TABL (56 St)
CANDESARTAN AL 8 MG TABL (98 St)
CANDESARTAN AL 8 MG TABL (56 St)
CANDESARTAN AUROBINDO 16MG (28 St)
CANDESARTAN AUROBINDO 16MG (56 St)
CANDESARTAN AUROBINDO 16MG (98 St)
CANDESARTAN AUROBINDO 32MG (28 St)
CANDESARTAN AUROBINDO 32MG (98 St)
CANDESARTAN AUROBINDO 4MG (28 St)
CANDESARTAN AUROBINDO 4MG (56 St)
CANDESARTAN AUROBINDO 4MG (98 St)
CANDESARTAN AUROBINDO 8MG (98 St)
CANDESARTAN BASICS 16MG (28 St)
CANDESARTAN BASICS 16MG (56 St)
CANDESARTAN BASICS 16MG (98 St)
CANDESARTAN BASICS 32MG (98 St)
CANDESARTAN BASICS 4MG (56 St)
CANDESARTAN BASICS 4MG (98 St)
CANDESARTAN BASICS 8MG (28 St)
CANDESARTAN BASICS 8MG (56 St)
CANDESARTAN BASICS 8MG (98 St)
CANDESARTAN BIOMO 16MG (28 St)
CANDESARTAN BIOMO 16MG (56 St)
CANDESARTAN BIOMO 16MG (98 St)
CANDESARTAN BIOMO 32MG (98 St)
CANDESARTAN BIOMO 8MG (98 St)
CANDESARTAN HENNIG 16 MG (98 St)
CANDESARTAN HENNIG 32 MG (98 St)
CANDESARTAN HENNIG 4 MG (28 St)
CANDESARTAN HENNIG 4 MG (98 St)
CANDESARTAN HENNIG 8 MG (98 St)
CANDESARTAN HEUMANN 16MG (28 St)
CANDESARTAN HEUMANN 16MG (56 St)
CANDESARTAN HEUMANN 16MG (98 St)
CANDESARTAN HEUMANN 32MG (28 St)
CANDESARTAN HEUMANN 32MG (98 St)
CANDESARTAN HEUMANN 4MG (56 St)
CANDESARTAN HEUMANN 4MG (98 St)
CANDESARTAN HEUMANN 8MG (98 St)
CANDESARTAN PL 1A 16/12.5 (98 St)
CANDESARTAN PL 1A 16/12.5 (56 St)
CANDESARTAN PL 1A 16/12.5 (28 St)
CANDESARTAN PL 1A 8/12.5 (56 St)
CANDESARTAN PL 1A 8/12.5 (98 St)
CANDESARTAN PL 1A 8/12.5 (28 St)
CANDESARTAN STADA 16MG TAB (56 St)
CANDESARTAN STADA 16MG TAB (28 St)
CANDESARTAN STADA 16MG TAB (98 St)
CANDESARTAN STADA 32MG TAB (28 St)
CANDESARTAN STADA 32MG TAB (56 St)
CANDESARTAN STADA 32MG TAB (98 St)
CANDESARTAN STADA 4MG TABL (56 St)
CANDESARTAN STADA 4MG TABL (28 St)
CANDESARTAN STADA 4MG TABL (98 St)
CANDESARTAN STADA 8MG TABL (28 St)
CANDESARTAN STADA 8MG TABL (56 St)
CANDESARTAN STADA 8MG TABL (98 St)
CANDESARTAN/HCT HEU 8/12.5 (28 St)
CANDESARTAN/HCT HEU16/12.5 (28 St)
CANDESARTAN/HCT STA16/12.5 (28 St)
CANDESARTAN/HCT STA16/12.5 (56 St)
CANDESARTAN/HCT STA16/12.5 (98 St)
CANDESARTAN/HCT STA8/12.5 (28 St)
CANDESARTAN/HCT STA8/12.5 (56 St)
CANDESARTAN/HCT STA8/12.5 (98 St)
CANDESARTANZENTIVA 16/12.5 (98 St)
CANDESARTANZENTIVA 16/12.5 (56 St)
CANDESARTANZENTIVA 16/12.5 (28 St)
CANDESARTANZENTIVA 16MG (98 St)
CANDESARTANZENTIVA 16MG (28 St)
CANDESARTANZENTIVA 16MG (56 St)
CANDESARTANZENTIVA 32MG (28 St)
CANDESARTANZENTIVA 32MG (98 St)
CANDESARTANZENTIVA 32MG (56 St)
CANDESARTANZENTIVA 4MG (56 St)
CANDESARTANZENTIVA 4MG (28 St)
CANDESARTANZENTIVA 4MG (98 St)
CANDESARTANZENTIVA 8/12.5 (28 St)
CANDESARTANZENTIVA 8/12.5 (98 St)
CANDESARTANZENTIVA 8/12.5 (56 St)
CANDESARTANZENTIVA 8MG (28 St)
CANDESARTANZENTIVA 8MG (56 St)
CANDESARTANZENTIVA 8MG (98 St)
CAPTO COMP 25/12.5 1A PHAR (100 St)
CAPTOGAMMA HCT 25/25 (50 St)
CAPTOGAMMA HCT 25/25 (100 St)
CAPTOGAMMA HCT 50/25 (50 St)
CAPTOGAMMA HCT 50/25 (100 St)
CAPTOPRIL ABZ 12.5MG (100 St)
CAPTOPRIL ABZ 25MG (100 St)
CAPTOPRIL ABZ 50MG (100 St)
CAPTOPRIL AL 25 (50 St)
CAPTOPRIL AL 25 (100 St)
CAPTOPRIL AL 50 (100 St)
CAPTOPRIL COMP ABZ 25/25MG (100 St)
CAPTOPRIL COMP ABZ 50/25MG (100 St)
CAPTOPRIL HCT AL 50/25 (100 St)
CAPTOPRIL HCT DENK 50/25MG (100 St)
CAPTOPRIL HCT STADA25/12.5 (100 St)
CAPTOPRIL HCT STADA25/25MG (100 St)
CAPTOPRIL HCT STADA50/25MG (100 St)
CAPTOPRIL STADA 25 (50 St)
CAPTOPRIL STADA 25 (100 St)
CAPTOPRIL STADA 50 (100 St)
CARBABETA 400 RETARD (50 St)
CARBAMAZEPIN 400 RET 1A N (50 St)
CARBAMAZEPIN 400 RET HEU (50 St)
CARBAMAZEPIN AL 200 RETARD (100 St)
CARBAMAZEPIN AL 200 RETARD (200 St)
CARBAMAZEPIN ARISTO 200MG (50 St)
CARBAMAZEPIN ARISTO 400MG (50 St)
CARVEDIGAMMA 6.25MG (100 St)
CARVEDILOL 1A PHARMA 6.25 (100 St)
CARVEDILOL 6.25 AAA PHARMA (100 St)
CARVEDILOL ABZ 6.25MG TBL (100 St)
CARVEDILOL AL 6.25MG (100 St)
CARVEDILOL ATID 6.25MG (100 St)
CARVEDILOL AURO 6.25MG (100 St)
CARVEDILOL HEU 6.25MG NET (100 St)
CARVEDILOL STADA 12.5MG (50 St)
CARVEDILOL STADA 25MG (50 St)
CARVEDILOL STADA 25MG (30 St)
CARVEDILOL STADA 6.25MG (100 St)
CARVEDILOL TEVA 6.25MG (100 St)
CATAPRESAN 150 (100 St)
CATAPRESAN 150 (20 St)
CATAPRESAN 150 (50 St)
CEFACLOR 125 TS 1A PHARMA (100 ml)
CEFACLOR 250 HEUMANN (10 St)
CEFACLOR AL 250 (10 St)
CEFACLOR STADA 500 (30 St)
CEFACLOR STADA 500 (10 St)
CEFACLOR STADA 500 (20 St)
CEFADROXIL 1A PHARMA1000MG (10 St)
CEFADROXIL 1A PHARMA1000MG (20 St)
CEFADROXIL 250 TS 1A PHARM (60 ml)
CEFADROXIL 500 TS 1A PHARM (60 ml)
CEFADROXIL 500 TS 1A PHARM (100 ml)
CEFADROXIL HEX FORTE 500/5 (60 ml)
CEFADROXIL HEX FORTE 500/5 (100 ml)
CEFADROXIL HEXAL 250MG/5ML (60 ml)
CEFADROXIL SANDOZ 1000MG (10 St)
CEFIXDURA 400MG (7 St)
CEFIXDURA 400MG (10 St)
CEFIXIM AL 200MG (20 St)
CEFIXIM AL 200MG (6 St)
CEFIXIM AL 200MG (10 St)
CEFIXIM AL 400 MG FTA (10 St)
CEFIXIM AL 400 MG FTA (5 St)
CEFIXIM AL 400 MG FTA (7 St)
CEFIXIM AL 400MG (7 St)
CEFIXIM STADA 100MG/5ML (2 ml)
CEFIXIM STADA 100MG/5ML (50 ml)
CEFIXIM STADA 200MG FILMT (20 St)
CEFIXIM STADA 200MG FILMT (10 St)
CEFIXIM STADA 200MG FILMTA (6 St)
CEFIXIM STADA 400MG FILMT (5 St)
CEFIXIM STADA 400MG FILMT (7 St)
CEFIXIM STADA 400MG FILMT (10 St)
CEFPO BASICS 100MG FILMTAB (10 St)
CEFPO BASICS 100MG FILMTAB (20 St)
CEFPODOXIM STADA 100MG (10 St)
CEFPODOXIM STADA 100MG (20 St)
CEFPODOXIM STADA 200MG (15 St)
CEFPODOXIM STADA 200MG (10 St)
CEFURAX 250MG (12 St)
CEFURAX 250MG (24 St)
CEFURAX 250MG (14 St)
CEFUROX BASICS 250MG (24 St)
CEFUROX BASICS 250MG (12 St)
CEFUROX BASICS 250MG TABL (20 St)
CEFUROX BASICS 250MG TABL (12 St)
CEFUROX BASICS 250MG TABL (24 St)
CEFUROX BASICS 500MG (24 St)
CEFUROX BASICS 500MG (12 St)
CEFUROX BASICS 500MG TABL (20 St)
CEFUROX BASICS 500MG TABL (12 St)
CEFUROX BASICS 500MG TABL (24 St)
CEFUROXIM 250 HEU FTA NET (12 St)
CEFUROXIM 250 HEU FTA NET (24 St)
CEFUROXIM 250 HEUMANN (24 St)
CEFUROXIM 250 HEUMANN (12 St)
CEFUROXIM 250MG 1A PHARMA (12 St)
CEFUROXIM 250MG 1A PHARMA (24 St)
CEFUROXIM 250MG 1A PHARMA (14 St)
CEFUROXIM 500 HEU FTA NET (12 St)
CEFUROXIM 500 HEU FTA NET (24 St)
CEFUROXIM 500 HEUMANN (12 St)
CEFUROXIM 500 HEUMANN (24 St)
CEFUROXIM 500MG 1A PHARMA (24 St)
CEFUROXIM 500MG 1A PHARMA (12 St)
CEFUROXIM ABZ 250MG FILMTA (12 St)
CEFUROXIM ABZ 250MG FILMTA (24 St)
CEFUROXIM ABZ 500MG FILMTA (24 St)
CEFUROXIM ABZ 500MG FILMTA (12 St)
CEFUROXIM AL 250 (14 St)
CEFUROXIM AL 250 (20 St)
CEFUROXIM AL 250 (12 St)
CEFUROXIM AL 250 (24 St)
CEFUROXIM AL 500 (20 St)
CEFUROXIM AL 500 (24 St)
CEFUROXIM AL 500 (12 St)
CEFUROXIM AXCOUNT 250MG (12 St)
CEFUROXIM HEUMANN 250 FTA (12 St)
CEFUROXIM HEUMANN 250 FTA (24 St)
CEFUROXIM HEUMANN 500 FTA (12 St)
CEFUROXIM HEUMANN 500 FTA (24 St)
CEFUROXIM PUREN 250MG (12 St)
CEFUROXIM PUREN 250MG (14 St)
CEFUROXIM PUREN 250MG (20 St)
CEFUROXIM PUREN 250MG (24 St)
CEFUROXIM PUREN 500MG (24 St)
CEFUROXIM PUREN 500MG (20 St)
CEFUROXIM PUREN 500MG (12 St)
CEFUROXIM STADA 250MG (24 St)
CEFUROXIM STADA 250MG (12 St)
CEFUROXIM STADA 500MG (24 St)
CEFUROXIM STADA 500MG (12 St)
CELLONDAN 4MG FILMTABL (10 St)
CELLONDAN 8MG FILMTABLETTE (10 St)
CEPHALEX - CT 1000MG (30 St)
CEPHALEX - CT 500MG FILMTA (30 St)
CEPHALEXIN RATIO 1000MG (10 St)
CEPHALEXIN RATIO 500MG (10 St)
CEPHALEXIN RATIO 500MG (20 St)
CHLORPROTHIXEN 50 HOLSTEN (50 St)
CIPRO DENK 500MG FTA (10 St)
CIPRO DENK 750MG FTA (10 St)
CIPROFLOXACIN HEC 250MG (28 St)
CIPROFLOXACIN HEC 250MG (20 St)
CIPROFLOXACIN HEC 250MG (10 St)
CIPROFLOXACIN HEC 500MG (28 St)
CIPROFLOXACIN HEC 500MG (10 St)
CIPROFLOXACIN HEC 500MG (20 St)
CIPROFLOXACIN HEC 750MG (20 St)
CIPROFLOXACIN HEC 750MG (10 St)
CIPROFLOXACIN HEC PHA250MG (14 St)
CIPROFLOXACIN HEC PHA500MG (14 St)
CIPROFLOXACIN STADA 750MG (10 St)
CIPROFLOXACIN STADA 750MG (20 St)
CLARITHROMYCIN 1A PH 250MG (20 St)
CLARITHROMYCIN AL 250MG (20 St)
CLARITHROMYCIN BASICS250MG (10 St)
CLARITHROMYCIN BASICS250MG (12 St)
CLARITHROMYCIN BASICS250MG (14 St)
CLARITHROMYCIN BASICS250MG (20 St)
CLARITHROMYCIN BASICS500MG (14 St)
CLARITHROMYCIN HEC 500 MG (20 St)
CLARITHROMYCIN HEC 500 MG (10 St)
CLARITHROMYCIN ML 250MG (12 St)
CLARITHROMYCIN ML 250MG (20 St)
CLARITHROMYCIN ML 250MG (10 St)
CLARITHROMYCIN ML 500MG (10 St)
CLARITHROMYCIN ML 500MG (14 St)
CLARITHROMYCIN ML 500MG (20 St)
CLARITHROMYCIN ST PRO250MG (20 St)
CLARITHROMYCIN STADA 250MG (20 St)
CLARITHROMYCIN TAD 250MG (20 St)
CLODRON 400 1A PHARMA (120 St)
CLODRON 400 1A PHARMA (60 St)
CLODRON 400 HEXAL FILMTABL (60 St)
CLODRON 400 HEXAL FILMTABL (120 St)
CLODRON 800 1A PHARMA (120 St)
CLODRON 800 1A PHARMA (60 St)
CLODRON 800 HEXAL FILMTABL (60 St)
CLODRON 800 HEXAL FILMTABL (2 St)
CLODRON BETA 800MG (60 St)
CLODRON BETA 800MG (120 St)
CLODRON BETA 800MG (10 St)
CLOMIFEN RATIOPH 50MG TAB (10 St)
CLOMIPRAMIN SANDOZ 75MG (100 St)
CLOMIPRAMIN-NEURAX 75 RET (50 St)
CLOMIPRAMIN-NEURAX 75 RET (100 St)
CLONIDIN RATIOPH 150 TAB (20 St)
CLONIDIN RATIOPH 150 TAB (50 St)
CLONIDIN RATIOPH 150 TAB (100 St)
CLONIDIN RATIOPH 300UG (100 St)
CLONIDIN RATIOPH 75 TAB (50 St)
CLONIDIN RATIOPH 75 TAB (100 St)
CLONIDIN RETARD RATIO 250 (20 St)
CLONIDIN RETARD RATIO 250 (100 St)
CLONISTADA 0.15MG (20 St)
CLONISTADA 0.15MG (50 St)
CLONISTADA 0.15MG (100 St)
CLONISTADA 0.15MG TAB (100 St)
CLONISTADA 0.15MG TAB (50 St)
CLONISTADA 0.15MG TAB (20 St)
CLONISTADA 0.25MG RETARD (50 St)
CLONISTADA 0.25MG RETARD (100 St)
CLONISTADA 0.3MG (50 St)
CLONISTADA 0.3MG (100 St)
CLONISTADA 0.3MG TAB (100 St)
CLOPIDOGREL AMNEAL 75MG FI (100 St)
CLOPIDOGREL AMNEAL 75MG FI (28 St)
CLOPIDOGREL BASICS 75MG (100 St)
CLOPIDOGREL DENK 75MG FTA (100 St)
CLOPIDOGREL DENK 75MG FTA (30 St)
CLOPIDOGREL STADA 75MG (100 St)
CLOPIDOGREL STADA 75MG (28 St)
CLOZAPIN ABZ 100MG TABL (20 St)
CLOZAPIN BIOMO 100MG TABL (20 St)
CLOZAPIN BIOMO 200MG TABL (20 St)
CLOZAPIN BIOMO 50MG TABL (20 St)
CLOZAPIN GLENMARK 100MG (20 St)
CLOZAPIN GLENMARK 200MG (20 St)
COLESTYRAMIN RATIOPHARM (50 St)
COLESTYRAMIN RATIOPHARM (100 St)
CONVULEX 300 (100 St)
CONVULEX 300MG (100 St)
CORDARONE (20 St)
CORDARONE (20 St)
COTRIM E RATIO 480MG/5ML (100 ml)
CUTASON 50MG (10 St)
Quelle: GKV-Spitzenverband Die angezeigten Daten dienen ausschließich zur Information ob ein Medikament zuzahlungsbefreit ist und ersetzen keine Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Alle Angaben sind ohne Gewähr.